Teemat

Konferensseissa ja seminaareissa Ville on puhuja, panelisti ja tilaisuuksien moderaattori. Yleisimmät teemat liittyvät vastuullisuuteen, kiertotalouteen, johtamiseen, muutokseen, digitalisaatioon ja tietysti tulevaisuuteen. Näistä isoista teemoista syntyy usein synteesi jostain suuremmasta ja innostavammasta.

Esittely puhujakumppanien sivustoilla:

Kiertotalous – meillä on vain yksi planeetta

Maailma on suljetun kierron järjestelmä. Suljetussa kierrossa ei tulisi tuottaa lainkaan hukkaa, vaan kaikki pitäisi pystyä käyttämään tehokkaasti hyödyksi. Tähän tavoitteeseen pääseminen ei vaadi aina suuria pääomia tai uhrauksia vaan päättäväisyyttä ja fiksuja ideoita.

Kiertotalous on yrityksille ja organisaatioille loistava mahdollisuus parantaa toimintaansa sekä varautua tuleviin odotuksiin ja vaatimuksiin. Kiertotalouden tehokas hyödyntäminen mahdollistaa erilaisia kilpailuetuja: positiivisempi vastaanotto kuluttajamarkkinoilla; positiivinen yrityskuva organisaationa, joka tekee asiat fiksusti ja oikein; kiinnostavampi ja riskittömämpi vaihtoehto sijoitusmarkkinoilla; pienemmät rajoitteet sekä erilaiset haittaverot tai -maksut tulevaisuudessa. Kiertotalouteen investoimalla voi saada vain pelkästään hyötyjä sekä tietysti hyvää ympäristön kannalta.

Kestävä kasvu ei kuitenkaan synny omaa toimintaa optimoimalla tai ESG-julistuksia kirjoittamalla, vaan vaikuttamalla aktiivisesti siihen, miten omat sidosryhmät, siis asiakkaat ja yhteistyökumppanit toimivat, eli millaista kädenjälkeä organisaatio voi luoda. Liikkeelle kannattaa lähteä nopeasti – kokeillen ja oppien.

Video: Vain yksi planeetta, mutta monta syytä tehdä fiksumpaa ja parempaa liiketoimintaa (Double Roundin webinaari)
Video: Vain voitettavia asioita – ei mitään hävittävää (Double Roundin webinaari)

”Ei keskitytä optimoimaan vain omaa jalanjälkeämme, vaan katsotaan kokonaisuutta – niitä asioita, joihin voimme vaikuttaa.”

Vastuullinen tulevaisuus – sitä ei voi ennustaa, mutta sitä voi ennakoida

Ennustaminen on vaikeaa – varsinkin tulevaisuuden ennustaminen. Nämä sanat on laitettu postuumisti todella monen henkilön suuhun. Se on kuitenkin totta, ennustaminen on todellakin vaikeaa. Eräässä tulevaisuustiedon hyödyntämistä selvittäneessä tutkimuksessa yksi vastaajista totesikin, että koska maailma muuttuu niin nopeasti ja ennustaminen on mahdotonta, ei kannata tehdä mitään. Maailma muuttuu varmasti monimutkaisempaan suuntaan ja entistä nopeammin. Toisaalta muutos koskettaa kaikkia muitakin ja kehittämällä omat kyvykkyydet muutokseen sopivaksi ja tulevaisuutta ennakoivaksi, voi pärjätä hieman paremmin, kuin ne muut, jotka eivät varautuneet.

Vastuullisen tulevaisuuden rakentamisessa yksi Villen suosikkiteorioista on kolmen horisontin malli, jossa tulevaisuutta ei nähdä yhtenä erillisenä palana vaan tämän päivän, huomisen ja tulevaisuuden yhdistelmänä, jota kehitetään päivittäin rinnakkain eteenpäin. Tulevaisuuteen pitää satsata hieman ihan joka päivä.

Video: Paneelikeskustelun moderointi: Kestävän kasvun foorumi 2022 (1:47:00 kohdasta)
Video: Kestävän kasvun lähteet: Tulevaisuuden rakentaminen (Kasvuryhmä)
Video: Projektiorganisaatiosta palveluorganisaatioksi – case Valtiokonttori (Valtio Expo 2021)

”Meidän pitää vaikuttaa tähän päivään, huomiseen ja tulevaisuuteen – muuten ei ole tulevaisuutta.”

DATA – TULEVAISUUDEN liiketoiminnan RAAKA-AINE

Tulevaisuuden kilpailukykyiset tuotteet ja palvelut perustuvat organisaation rakentamaan ylivertaiseen kyvykkyyteen. Tätä taas orkestroidaan digitaaliseen alustan päällä mahdollisimman autonomisesi eli koneoppimiseen perustuen. Jotkut tykkäävät puhua myös tekoälystä. Ville pitää termiä hieman älyttömänä, sillä kyse on pohjimmiltaan lähinnä koneoppimisesta. Mitä kone sitten tarvitsee oppiakseen älykkääksi, on paljon laadukasta tietoa. Tarvitsemme kaiken käsittämämme tiedon ja myös sellaisen,: jonka olemassaoloa emme edes tienneet.

Video: Reshaping Business Models for The Future (Nordic IoT Seminar)
Video: Miten iso laiva käännetään (Meyer & Ambientia Prosessipäivillä 2022)
Blogi: Suomalaisyrityksien hyödyntämättömät tulevaisuuden mahdollisuudet

”Jos sinulla on dataa, pystyt rakentamaan siitä tietoa. Tiedosta pystyt jalostamaan ymmärrystä ja uutta kyvykkyyttä eli arvoa.”

MUUTOS – ihmisten pitää ymmärtää STRATEGINEN SUUNTA

Muutos lähtee liikkeelle organisaation ylätason tavoitteista eli strategiasta. Strategian taustalla vaikuttavat kuitenkin organisaation merkitys: miksi se on ylipäänsä olemassa sekä siellä vallitseva kulttuuri. Lähtiessämme tekemään muutosta kommunikaatio sekä oikea kontekstin jakaminen koko organisaatiolle yhdistettynä tuohon olemassaolon merkitykseen ja kulttuuriin nousevat keskiöön.

Jos onnistumme luomaan yhteisöön olosuhteet, jossa syntyy yhteistä ymmärrystä muutoksesta sekä henkilökohtaista oivaltamista siitä, mitä tämä minun kannaltani tarkoittaa, on olemassa hyvät mahdollisuudet muutoksen onnistuneelle läpiviennille. Muutoksen onnistuminen tarvitsee onnistuneet tavat seurata, mitata ja jäsentää tekemistä yhdessä.

Video: Muutoksen käynnistys Valtiokonttorin toimintaympäristössä (Ambientian ja Valtiokonttorin webinaari)
Video: Miksi ennakointi on johtamisen tärkein väline?
Blogi: Johtaminen tapahtuu vuorovaikutuksessa ja digitaaliset järjestelmät nousevat keskiöön

”Muutos tapahtuu aina hitaammin ja on vaikutuksiltaan suurempi, kuin mitä ihmiset odottavat”

Niukkuus joka huomioi asiakkaan – uudet liiketoiminnan mallit edellyttävät systemaattista johtamista ja digitalisaatiota

Maailma on oikeasti suljetun kierron järjestelmä. Meillä on vain yksi planeetta, jossa tätä kiertoa toteutamme. Tämän vuoksi meidän ei myöskään pitäisi synnyttää lainkaan hukkaa vaan resursseja tulisi hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti.

Kestävän tulevaisuuden kasvun yksi tärkeä ohjenuora on niukkuus: tarjotaan vain riittävästi tuotteita, palveluja ja resursseja – vältetään hukkaa. Jotta tämä olisi mahdollista meidän pitää ryhtyä keräämään dataa, jalostaa sitä tiedoksi ja rakentaa siitä uutta kyvykkyyttä.

Tämän kyvykkyyden ohjaamina maailma ja markkinat ovat matkalla kohti asiakaskohtaisempia tuotteita ja palvelukokonaisuuksia. Aikaisemmin asiakkaille personoidusti, nopeasti ja tarkasti tarjottuja palveluja on totuttu pitämään kalliina ja hankalasti toteutettavina. Moni uskoo niiden ehkä katoavan kokonaan massavalmistuksen, halvempien hintojen ja tehokkuuden nimissä.

Nyt nämä valkoisten hansikkaiden -palvelut ovat tulossa kehittyneen teknologian ansiosta uudestaan, kestävästi toteutettuina ja tällä kertaa myös edullisesti isojen massojen saataville. Kun asiakkaalle voidaan tarjota vain juuri sen verran kuin hän tarvitsee ja juuri oikeaan aikaan, ei synny hukkaa eikä ylimääräistä varastointia. Syntyy resurssitehokkuutta ja kiertotalouden mukaisia liiketoimintamalleja, jossa myös asiakasta palvellaan aikaisempaa paremmin

Video: Millainen liiketoimintamalli voittaa jatkossa? (Double Roudin webinaari)
Video: Seminaari: Kasvu vaatii muutosta (Projektipäivät 2022 Messukeskus)
Blogi: Kasvu ja uudistuminen – revoluutio vai evoluutio?

”Tuotteet muuttuvat yhä enemmän palveluiksi ja liiketoiminta edellyttää verkostoitunutta toimintamallia”

Miksi emme työelämässä toimi kuin saunassa?

Suomalaisen saunakulttuurin ikiaikaiset perinteet riisuvat hierarkiat ja eriarvoisuudet pois saunan lauteilla. Huolet ja murheet jäävät pihalle ja tunnelman valtaa innostunut keskustelu vieraidenkin ihmisten kanssa sekä tietysti saunomisen meditatiivinen rauha. Miksi työelämässä, tai elämässämme yleensäkin, emme pysty irrottautumaan samaan mielentilaan ja tunnelmaan – tai oikeastaan millä keinoin voisimme siihen saunan ulkopuolellakin päästä.

Sauna on Villelle kahden saunaseuran jäsenenä intohimoista puuhaa, mutta puheenvuoro ammentaa ennenkaikkea omasta pitkästä johtamiskokemuksesta ja organisaation innostuksen rakentamisesta saunomisen inspiroimana.